Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 9 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Step 1
Use the flat end of a spudger, or your fingernail, to press the microSD card slightly deeper into its slot until you hear a click. After the click, release the card and it will pop out of its slot. Remove the microSD card.
  • Use the flat end of a spudger, or your fingernail, to press the microSD card slightly deeper into its slot until you hear a click.

  • After the click, release the card and it will pop out of its slot.

  • Remove the microSD card.

  • For reassembly, push the microSD card into the slot until it clicks in place.

使用撬棒扁平的一端或者您的指甲,来轻轻按动microSD卡压入进卡槽中,直到听到卡塔一声。

在听到咔塔一声后松开卡,卡将会从卡槽中弹出。

移除卡片。

要重新装入卡,将其插入卡槽,直至卡入到位。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.