Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 15 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 6
Lift the display for enough clearance to disconnect the LCD thermal sensor cable connector from its socket on the logic board.
  • Lift the display for enough clearance to disconnect the LCD thermal sensor cable connector from its socket on the logic board.

  • If your fan is spinning full speed after completion, check this connection or the hard drive's thermal sensor cable. The thermal sensor connector socket is very fragile, so be very careful when you connect back the sensor cable.

将显示屏抬起到足够高的高度,来分离LCD热传感器与逻辑板插座所连接的线缆。

如果您的风扇在组装完成后全速运行,请检查本连接线路或硬盘热传感器线路。 热传感器的插座十分脆弱,所以请您在重新组装时小心操作。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.