Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 7
Rock the power supply forward and remove it from its recess in the rear enclosure. Do not try to completely remove the power supply from the iMac yet—it is still connected to the logic board. Do not try to completely remove the power supply from the iMac yet—it is still connected to the logic board.
  • Rock the power supply forward and remove it from its recess in the rear enclosure.

  • Do not try to completely remove the power supply from the iMac yet—it is still connected to the logic board.

Fai ondeggiare l'alimentatore avanti e indietro e rimuovilo dal suo alloggio nella copertura posteriore.

Non cercare ancora di rimuovere del tutto l'alimentatore dall'iMac: è ancora collegato alla scheda madre.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.