Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 7
Rock the power supply forward and remove it from its recess in the rear enclosure. Do not try to completely remove the power supply from the iMac yet—it is still connected to the logic board. Do not try to completely remove the power supply from the iMac yet—it is still connected to the logic board.
  • Rock the power supply forward and remove it from its recess in the rear enclosure.

  • Do not try to completely remove the power supply from the iMac yet—it is still connected to the logic board.

Mece la fuente de energía hacia adelante y remuévela de su hueco en la carcasa posterior.

No intentes remover la fuente de energía completamente del iMac aún - todavía está conectada a la placa lógica.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.