Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Carefully bend back the black tab holding the power jack in place and start pulling the jack up to release it from this clip.
  • Carefully bend back the black tab holding the power jack in place and start pulling the jack up to release it from this clip.

小心地将固定电源插孔的黑色卡扣向后弯曲并开始向上拉动插孔,以将其从此夹扣中释放。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.