Skip to main content

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Step 3
Flip the small brown locks on the four ribbon cable connectors up using a spudger or fingernail. Pull all four ribbon cables out.
  • Flip the small brown locks on the four ribbon cable connectors up using a spudger or fingernail.

  • Pull all four ribbon cables out.

  • Now remove the LCD screen and homebar from the PSP.

使用撬棒或指甲向上翻开四个带状电缆连接器上的小棕色锁。

将所有四根带状电缆拉出。

现在从PSP中取出LCD屏幕和主屏幕。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.