Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Slowly lift the LCD screen off the PSP starting at the top edge corner. Again, the LCD screen is attached by ribbon cables, so do not remove it completely.
  • Slowly lift the LCD screen off the PSP starting at the top edge corner.

  • Again, the LCD screen is attached by ribbon cables, so do not remove it completely.

  • Orientation of PSP is flipped in photo.

从顶部边缘角开始慢慢将LCD显示屏从PSP上抬起。

同样,LCD屏幕通过带状电缆连接,因此请勿将其完全取下。

PSP的方向在照片中翻转。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.