Skip to main content

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Step 1
Push the homebar to the right to release the tab located on the right side of the LCD screen.
  • Push the homebar to the right to release the tab located on the right side of the LCD screen.

  • DO NOT completely remove the homebar, as it is still connected by ribbon cables.

将主屏幕向右推,以释放位于LCD屏幕右侧的标签。

不要完全移除主屏幕,因为它仍然通过带状电缆连接。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.