Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 9 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove the four 7.5 mm T8 screws from behind the GPU on the logic board. These screws are set inside large, spring-loaded Phillips #2 screws. To prevent the larger screws from spinning when you loosen the T8 screws, hold them with a fingertip or Phillips #2 screwdriver. These screws are set inside large, spring-loaded Phillips #2 screws. To prevent the larger screws from spinning when you loosen the T8 screws, hold them with a fingertip or Phillips #2 screwdriver.
  • Remove the four 7.5 mm T8 screws from behind the GPU on the logic board.

  • These screws are set inside large, spring-loaded Phillips #2 screws. To prevent the larger screws from spinning when you loosen the T8 screws, hold them with a fingertip or Phillips #2 screwdriver.

ロジックボード上のGPUの後ろから4本の7.5mm T8ネジを外します。

これらのネジは、大きなスプリング付きのPhillips#2ネジの中にセットされています。 T8ネジを緩めたときに大きなネジが回転しないようにするには、指先またはPhillips#2ドライバーで持ちます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.