Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 16 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4
Remove the following screws from the front of the logic board: Two 23.7 mm T10 screws
  • Remove the following screws from the front of the logic board:

  • Two 23.7 mm T10 screws

  • Four 7.4 mm T10 screws

  • One 20.8 mm T25 spacer screw

  • One captive T10 screw

  • This screw is beneath a hole in the logic board. You'll need a fixed screwdriver or the 60 mm extension from an iFixit driver kit to reach it.

Quita los siguientes tornillos de la parte frontal de la placa lógica:

Dos tornillos T10 de 23.7 mm

Cuatro tornillos T10 de 7.4 mm

Un tornillo T25 de 20.8 mm

Un tornillo cautivo T10

Este tornillo está debajo de un agujero en la placa lógica. Necesitarás un destornillador fijo o la extensión de 60 mm de un kit iFixit para alcanzarlo.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.