Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 16 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Use the flat end of a spudger to disconnect the headphone jack cable connector from its socket on the logic board. Gently push the cable out of the way. Gently push the cable out of the way.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the headphone jack cable connector from its socket on the logic board.

  • Gently push the cable out of the way.

スパッジャーのフラットエンドを使用して、ヘッドフォンジャックケーブルコネクタをロジックボード上のソケットから外します。

ケーブルを静かに押し出します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.