Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 16 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Use the flat end of a spudger to disconnect each of the four antenna connectors from the AirPort/Bluetooth card. Note the original positions for each connector when reconnecting the cables. From left to right on the card, the antennas are connected in the following order: Leftmost
  • Use the flat end of a spudger to disconnect each of the four antenna connectors from the AirPort/Bluetooth card.

  • Note the original positions for each connector when reconnecting the cables. From left to right on the card, the antennas are connected in the following order:

  • Leftmost

  • Top

  • Upper right

  • Lower right

使用一个撬棒的平端,将四个连接AirPort和蓝牙天线的连接器断开。

当重新连接电缆时,请注意每个连接器的原始位置。从左到右在逻辑板上,天线以下列顺序连接:

左边的

顶部的

右侧上部

右侧下部

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.