Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 21 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Use a spudger to loosen the right speaker cable's connector from its socket on the logic board. Pull the connector to the right to remove it from its socket. Pull the connector to the right to remove it from its socket.
  • Use a spudger to loosen the right speaker cable's connector from its socket on the logic board.

  • Pull the connector to the right to remove it from its socket.

Usa uno spudger per allentare il connettore del cavo dell'altoparlante dal suo zoccolo sulla scheda logica.

Tira il connettore verso destra per rimuoverlo dalla sua presa.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.