Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 18 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5 vertalen

Stap 5
Be very careful not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply. Only handle the board by the edges. Flip the top of the power supply towards you, like opening a mailbox, to reveal the AC inlet cable connector. Disconnect the AC inlet cable connector.
  • Be very careful not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply. Only handle the board by the edges.

  • Flip the top of the power supply towards you, like opening a mailbox, to reveal the AC inlet cable connector.

  • Disconnect the AC inlet cable connector.

小心 切勿触摸电源上的任何电容、导线以及暴露的触点。 只可抓取电源的边缘部分。

将电源板顶部向您,就像打开邮箱一样来找到交流电源电缆连接器。

将交流电线缆与插座断开。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.