Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 34 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Be careful not to touch any solder joints on the back of the power supply. Capacitors may be charged enough to give you a dangerous shock. Use a spudger to disconnect the power button connector from its socket on the logic board. Use a spudger to disconnect the power button connector from its socket on the logic board.
  • Be careful not to touch any solder joints on the back of the power supply. Capacitors may be charged enough to give you a dangerous shock.

  • Use a spudger to disconnect the power button connector from its socket on the logic board.

小心 切勿触碰任何电源背板上的金属焊点。 电容内可能还有余电,对您造成伤害。

使用撬棒来切断电源键与逻辑板之间的连接。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.