Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 34 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Unplug the left speaker cable by pulling it straight up out of its socket on the logic board. De-route the cable from the gap between the hard drive and logic board. If the gap between the hard drive and logic board is too narrow for the speaker cable, disconnect it and leave the cable in place.
  • Unplug the left speaker cable by pulling it straight up out of its socket on the logic board.

  • De-route the cable from the gap between the hard drive and logic board.

  • If the gap between the hard drive and logic board is too narrow for the speaker cable, disconnect it and leave the cable in place.

ロジックボード上のソケットから、左のスピーカーケーブルをまっすぐ抜きます 。

ハードディスクドライブとロジックボード間の隙間からケーブルを外します。

ハードディスクドライブとロジックボードの間隔がスピーカーケーブルのために狭すぎる場合は、スピーカーケーブルを取り外して、ケーブルを所定の位置に置きます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.