Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 43 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 19
Flip up the metal retaining bracket on the display data cable. Disconnect the display data cable. This is a delicate connection that can easily be broken. Be sure to pull the display data cable connector straight out of its socket, toward the top of the iMac.
  • Flip up the metal retaining bracket on the display data cable.

  • Disconnect the display data cable.

  • This is a delicate connection that can easily be broken. Be sure to pull the display data cable connector straight out of its socket, toward the top of the iMac.

打开覆盖在显示数据电缆上的金属盖片

断开显示数据电缆

这是一种很容易被打破的微妙关系。确保将显示数据电缆连接器直接从其插座中拉出,并拉向iMac的顶部

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.