Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 43 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 19
Flip up the metal retaining bracket on the display data cable. Disconnect the display data cable. This is a delicate connection that can easily be broken. Be sure to pull the display data cable connector straight out of its socket, toward the top of the iMac.
  • Flip up the metal retaining bracket on the display data cable.

  • Disconnect the display data cable.

  • This is a delicate connection that can easily be broken. Be sure to pull the display data cable connector straight out of its socket, toward the top of the iMac.

Solleva la piastra metallica che assicura il cavo dati del display.

Scollega il cavo dati dello schermo.

Questa è una connessione delicata che può rompersi facilmente. Assicurati di estrarre il connettore del cavo dati del display direttamente dal suo zoccolo, tirandolo verso parte superiore dell'iMac.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.