Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 43 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 14
Gently twist the card, slightly increasing the space between the display and frame. As with the other side, move slowly to allow the adhesive to break, and be careful not to over-stress the display glass.
  • Gently twist the card, slightly increasing the space between the display and frame.

  • As with the other side, move slowly to allow the adhesive to break, and be careful not to over-stress the display glass.

Torci delicatamente la scheda, allargando lievemente la fessura tra lo schermo e la scocca.

Come per l'altro lato, procedi lentamente per dar tempo all'adesivo di staccarsi e fai attenzione a non sollecitare troppo il vetro.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.