Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 43 handleidingen die deze stap bevatten.

Step 11
Be sure to stop cutting before the iSight camera in this step, or you may damage it. Slide the card toward the center of the display, to cut any remaining adhesive. Slide the card toward the center of the display, to cut any remaining adhesive.
  • Be sure to stop cutting before the iSight camera in this step, or you may damage it.

  • Slide the card toward the center of the display, to cut any remaining adhesive.

In questo passo, assicurati di interrompere il taglio prima della fotocamera iSight o potresti danneggiarla.

Fai scorrere la scheda verso il centro del display per tagliare l'adesivo rimanente.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.