Skip to main content

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 43 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Step 1
Starting on the left of the display, near the power button, insert the iMac Opening Tool into the gap between the glass panel and the rear case. The hub on the iMac Opening Tool will keep you from pushing the wheel in too far. If using a different tool, insert no more than 3/8" (9.5 mm) into the display. You risk severing antenna cables and causing serious damage. The hub on the iMac Opening Tool will keep you from pushing the wheel in too far. If using a different tool, insert no more than 3/8" (9.5 mm) into the display. You risk severing antenna cables and causing serious damage.
  • Starting on the left of the display, near the power button, insert the iMac Opening Tool into the gap between the glass panel and the rear case.

  • The hub on the iMac Opening Tool will keep you from pushing the wheel in too far. If using a different tool, insert no more than 3/8" (9.5 mm) into the display. You risk severing antenna cables and causing serious damage.

从靠近电源按钮的左边显示屏,在显示屏和后盖的缝隙中插入iMac打开工具。

iMac打开工具的托盘会避免你把工具深入太深。如果你使用不同的工具,不要插过3/8英寸。操作不当可能破坏显示屏和破坏天线。

[* black] Starting on the left of the display, near the power button, insert the iMac Opening Tool into the gap between the glass panel and the rear case.
[* icon_caution] The hub on the iMac Opening Tool will keep you from pushing the wheel in too far. If using a different tool, insert no more than 3/8" (9.5 mm) into the display. You risk severing antenna cables and causing serious damage.
[* icon_caution] The hub on the iMac Opening Tool will keep you from pushing the wheel in too far. If using a different tool, insert no more than 3/8" (9.5 mm) into the display. You risk severing antenna cables and causing serious damage.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.