Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Remove the following seven screws:
  • Remove the following seven screws:

  • Six 1.6 mm Phillips screws securing the trackpad to the upper case.

  • One 1.4 mm T5 Torx set screw from its tapped hole near the front edge of the upper case.

  • During reassembly, do not over-tighten the set screw, as the button will cease to click at a certain point. Adjust the set screw until the movable side of the trackpad has minimal play.

次の7本のネジを外します。

上部ケースにトラックパッドを固定している1.6mm プラスネジを6本外します。

上部ケースの前面端付近のホールから1.4mm T5トルクス止めネジを1本外します。

再組み立ての際は、ボタンが特定のポイントでクリックしなくなるため、止めネジを締めすぎないようにご注意ください。 トラックパッドの可動側の遊びが最小になるまで、止めネジを調整します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.