Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4
Flip the computer over so the last display screw is more easily accesible.
  • Flip the computer over so the last display screw is more easily accesible.

  • Before removing the final display screw, be sure to hold the display and upper case steady with your other hand. Failure to do so may allow the components to fall onto the table, causing potentially expensive damage.

  • Remove the last 4.9 mm T8 Torx screw securing the display to the upper case.

Retournez l'ordinateur afin d'accéder plus facilement à la dernière vis de l'écran.

Avant de retirer la dernière vis de l'écran, assurez-vous de maintenir l'écran et le boîtier supérieur de votre autre main. Les composants risquent sinon de tomber sur la table, causant des dommages potentiellement coûteux.

Retirez la dernière vis Torx T8 de 4,9 mm fixant l'écran au boîtier supérieur.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.