Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4
To avoid damaging its socket, do not lift the end of the AirPort/Bluetooth board excessively. Slightly lift the free end of the AirPort/Bluetooth board and pull it out of its socket on the logic board.
  • To avoid damaging its socket, do not lift the end of the AirPort/Bluetooth board excessively.

  • Slightly lift the free end of the AirPort/Bluetooth board and pull it out of its socket on the logic board.

  • Remove the AirPort/Bluetooth board from the logic board.

Um Schäden an ihrem Anschluss zu vermeiden, solltest du das Ende der AirPort/Bluetooth Karte nicht zu hoch heben.

Hebe das freie Ende der AirPort/Bluetooth Karte etwas an und ziehe sie aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board.

Entferne die AirPort/Bluetooth Karte vom Logic Board.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.