Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 7 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 10
Remove the single 7 mm Phillips screw securing the display data cable retainer to the upper case. This screw may remain captive in the display data cable ground loop. If replacing the display, be sure to transfer this screw to the new unit.
  • Remove the single 7 mm Phillips screw securing the display data cable retainer to the upper case.

  • This screw may remain captive in the display data cable ground loop. If replacing the display, be sure to transfer this screw to the new unit.

  • Remove the display data cable retainer from the upper case.

上部ケースにディスプレイデータケーブルのリテイナーを固定している7 mm プラスネジを1本外します。

このネジはディスプレイデータケーブルのアースループに固定されたままです。 ディスプレイを交換する場合は、必ずこのネジを新しいユニットに移してください。

ディスプレイデータケーブルのリテイナーを上部ケースから取り出します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.