Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4
This step is only required if you have an anti-glare display. Remove the two 8 mm Phillips screws securing the Bluetooth/camera cable retainer to the upper case.
  • This step is only required if you have an anti-glare display.

  • Remove the two 8 mm Phillips screws securing the Bluetooth/camera cable retainer to the upper case.

  • One of the screws may remain captive in the Bluetooth/camera cable ground loop. If replacing the display, be sure to transfer this screw to the new unit.

  • Lift the Bluetooth board/cable retainer assembly out of the upper case.

防眩ディスプレイ用の作業です。

Bluetooth/カメラケーブルのリテイナーと上部ケースを固定している、8mmプラスネジを2本外します。

Bluetooth/カメラケーブルのアースループ内にネジが1本が付けられている場合があります。 ディスプレイを交換する場合は、このネジを新しいユニットに移植してください。

Bluetooth /カメラケーブルリテイナーアセンブリを上部ケースから持ち上げて、取り出します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.