Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 11
Slide the flat end of a spudger under the right speaker from the end nearest the hinge to the front edge of the Air to loosen the adhesive. Remove the right speaker from the upper case. Remove the right speaker from the upper case.
  • Slide the flat end of a spudger under the right speaker from the end nearest the hinge to the front edge of the Air to loosen the adhesive.

  • Remove the right speaker from the upper case.

Schiebe das flache Ende des Spudgers unter den rechten Lautsprecher vom Ende nahe des Scharniers zur Vorderkante hin, um so den Kleber zu lösen.

Entferne den rechten Lautsprecher vom oberen Gehäuse.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.