Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the trackpad ribbon cable ZIF socket. Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
  • Use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the trackpad ribbon cable ZIF socket.

  • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.

  • Pull the trackpad ribbon cable straight out of its socket toward the front edge of the Air.

スパッジャーもしくは爪先を使って、トラックパッドのリボンケーブルのZIFソケット上にある固定フラップを持ち上げます。

ソケット自体ではなく、ヒンジの付いた固定フラップをこじ開けてください。

トラックパッドのリボンケーブルを、Air本体の前面端に向けてソケットからまっすぐ引き抜きます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.