Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the trackpad ribbon cable ZIF socket. Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
  • Use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the trackpad ribbon cable ZIF socket.

  • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.

  • Pull the trackpad ribbon cable straight out of its socket toward the front edge of the Air.

Usa la punta de un spudger o su uña para levantar la solapa de retención del socket ZIF del cable plano del trackpad.

Asegúrate de que está levantando la aleta de retención con bisagras, no el socket en sí.

Tira el cable plano del trackpad hacia afuera del socket hacia el borde delantero del Air.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.