Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2 vertalen

Stap 2
Use the flat end of a spudger to pry the right speaker off the adhesive securing it to the upper case. Remove the right speaker from the upper case. Remove the right speaker from the upper case.
  • Use the flat end of a spudger to pry the right speaker off the adhesive securing it to the upper case.

  • Remove the right speaker from the upper case.

スパッジャーの平面側先端を使って、上部ケースに付けられた接着剤から右側スピーカーを解放して外します。

上部ケースから右側スピーカーを取り出します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.