Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 10 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Use the tip of a spudger to carefully flip up the retaining flap on the microphone ribbon cable ZIF socket. Make sure you are flipping up the retaining flap, not the socket itself.
  • Use the tip of a spudger to carefully flip up the retaining flap on the microphone ribbon cable ZIF socket.

  • Make sure you are flipping up the retaining flap, not the socket itself.

Klappe den Halteclip des ZIF Sockels des Mikrofonflachbandkabels vorsichtig mit der Spudgerspitze nach oben.

Achte darauf, den Haltekclip umzuklappen und nicht den Sockel selbst.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.