Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 13 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Remove the following five screws securing the battery to the upper case:
  • Remove the following five screws securing the battery to the upper case:

  • Three 6.3 mm T5 Torx screws

  • Two 2.4 mm T5 Torx screws

Rimuovi le seguenti cinque viti che tengono ancorata la batteria alla parte superiore del case:

Tre viti Torx T5 da 6,3 mm

Due viti Torx T5 da 2,4 mm

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.