Skip to main content

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 16 handleidingen die deze stap bevatten.

Step 3
Use the tip of a spudger to bend back the finger of the "Warning: Do not remove the battery" sticker while you remove the five-point Pentalobe screw hidden underneath.
  • Use the tip of a spudger to bend back the finger of the "Warning: Do not remove the battery" sticker while you remove the five-point Pentalobe screw hidden underneath.

当你移除隐藏在下面的五角螺丝时,使用撬棒的尖端移除 “警告:不要取下电池”的标签。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.