Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Unclip the gray tab. Pull out the orange ribbon cable. Do not remove the motherboard before disconnecting the ribbon cable--Damage may occur!
  • Unclip the gray tab.

  • Pull out the orange ribbon cable.

  • Do not remove the motherboard before disconnecting the ribbon cable--Damage may occur!

Déclipser l'onglet gris.

Retirez le câble ruban orange.

Ne retirez pas la carte mère avant de déconnecter le câble plat - Des dommages peuvent survenir!

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.