Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
There are 2 more screws hidden under the two labels on the bottom of the case. You can either remove the labels or simply feel for the screw holes through the labels and then cut or punch a hole through them.
  • There are 2 more screws hidden under the two labels on the bottom of the case.

  • You can either remove the labels or simply feel for the screw holes through the labels and then cut or punch a hole through them.

Hay dos tornillos más escondidos debajo de las dos etiquetas en la parte inferior de la caja.

Puede quitar las etiquetas o simplemente sentir los agujeros de los tornillos a través de las etiquetas y luego cortar o perforar un agujero a través de ellos.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.