Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 5
Use a spudger to lift the left edge of the right speaker so that it clears the components around the speaker. With the left edge lifted, slide the speaker to the left, straight out of its recess in the case. With the left edge lifted, slide the speaker to the left, straight out of its recess in the case.
Remove the right speaker
  • Use a spudger to lift the left edge of the right speaker so that it clears the components around the speaker.

  • With the left edge lifted, slide the speaker to the left, straight out of its recess in the case.

Gebruik een spudger om de linkerzijde van de rechter speaker omhoog te tillen.

Nu de linkerkant van de speaker omhoog is getild, schuif je de speaker naar links, direct uit de inkeping in de behuizing.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.