Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 9 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 3 vertalen

Stap 3
Use a spudger to lift the antenna support out of its recess in the Surface. Remove the antenna support. Remove the antenna support.
Remove the antenna support
  • Use a spudger to lift the antenna support out of its recess in the Surface.

  • Remove the antenna support.

Gebruik een spudger om de antennesteun uit de inkeping in de Surface te duwen.

Verwijder de antennesteun.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.