Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Engels
Nederlands
Stap 6
Remove the four 1.5 mm T3 Torx screws securing the two aluminum covers on top of the two display cable connectors. Use a pair of tweezers to remove the two aluminum covers. Use a pair of tweezers to remove the two aluminum covers.
  • Remove the four 1.5 mm T3 Torx screws securing the two aluminum covers on top of the two display cable connectors.

  • Use a pair of tweezers to remove the two aluminum covers.

Verwijder de vier 1.5 mm lange T3 Torx-schroeven waarmee de twee aluminium covers op de twee schermkabelaansluitingen zijn bevestigd.

Gebruik een pincet om de twee aluminium covers te verwijderen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.