Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Engels
Nederlands

Stap 4 vertalen

Stap 4
Keep a firm grip on both the screen and main body of the MacBook Pro. Either half can fall unexpectedly during this step. Push both halves of the MacBook Pro together so that the hinge brackets can be lifted clear of their recesses in the chassis. Push the main body of the MacBook Pro away from you while pulling the screen toward you to separate it.
  • Keep a firm grip on both the screen and main body of the MacBook Pro. Either half can fall unexpectedly during this step.

  • Push both halves of the MacBook Pro together so that the hinge brackets can be lifted clear of their recesses in the chassis.

  • Push the main body of the MacBook Pro away from you while pulling the screen toward you to separate it.

  • Remove the display/screen assembly, being careful not to snag it on any cables.

Houd zowel het scherm als de body van de MacBook Pro stevig vast. Een van beide kan namelijk leiden tot een val van je laptop tijdens de reparatie.

Duw beide helften van de MacBook Pro samen zodat de scharnierbeugels uit hun inkepingen in het chassis kunnen worden getild.

Duw de body van de MacBook Pro van je weg terwijl je het scherm naar je toe trekt om de twee delen zo van elkaar te scheiden.

Verwijder de schermmodule, maar wees daarbij voorzichtig dat je hierbij geen kabels scheur of anderszins beschadigt.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.