Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 13
To separate the center battery cell, raise the back edge of the MacBook Pro and prop it up on a foam block or book, so that the adhesive remover will flow away from the logic board. Apply a few drops of adhesive remover along the back edge of the battery cell. Apply a few drops of adhesive remover along the back edge of the battery cell.
  • To separate the center battery cell, raise the back edge of the MacBook Pro and prop it up on a foam block or book, so that the adhesive remover will flow away from the logic board.

  • Apply a few drops of adhesive remover along the back edge of the battery cell.

Om de middelste batterijcel los te maken, moet je de achterkant van je MacBook Pro omhoogtillen en deze op een stuk schuim of een boek leggen, zodat de lijmverwijderaar van het logic board weg stroomt.

Dien een aantal druppels lijmverwijderaar toe langs de achterkant van de de batterijcel.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.