Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 9
Gently work the card deeper under the battery cell to break up the adhesive securing it in place. This should not require much force—the adhesive remover does most of the work. If you aren't able to get your card under the battery cell, apply a bit more adhesive remover as instructed above and wait 2-3 minutes before trying again.
  • Gently work the card deeper under the battery cell to break up the adhesive securing it in place.

  • This should not require much force—the adhesive remover does most of the work. If you aren't able to get your card under the battery cell, apply a bit more adhesive remover as instructed above and wait 2-3 minutes before trying again.

Schuif de kaart op voorzichtige wijze verder onder de batterijcel om de lijm die zich daar bevindt los te maken.

Dit zou niet veel kracht moeten vereisen—de lijmverwijderaar doet namelijk het meeste werk voor je. Als je niet in staat bent om de kaart onder de batterijcel te schuiven, moet je wat meer lijmverwijderaar toedienen en wederom 2-3 minuten wachten voordat je verdergaat.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.