Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 4
Now that your MacBook Pro is fully prepped, it's time to prep yourself. iFixit adhesive remover contains acetone, a mild skin and eye irritant.
  • Now that your MacBook Pro is fully prepped, it's time to prep yourself.

  • iFixit adhesive remover contains acetone, a mild skin and eye irritant.

  • Wear eye protection when handling and applying the adhesive remover. (Eye protection is included in your kit.)

  • Do not wear contact lenses without eye protection.

  • Protective gloves are also included in your kit. If you are concerned about possible skin irritation, put your gloves on now.

Nu dat je MacBook Pro volledig klaar is gemaakt, is het tijd om jezelf klaar te maken.

iFixit lijmverwijderaar bevat aceton, een middel dat milde huid- en oogirritaties kan veroorzaken.

Draag oogbescherming bij het gebruiken en toedienen van de lijmverwijderaar. (Oogbescherming is ook in de kit inbegrepen).

Draag geen contactlenzen zonder oogbescherming.

Handschoenen zitten ook bij de kit inbegrepen. Als je bang bent voor mogelijke huidirritaties, is dit het moment om je handschoenen aan te trekken.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.