Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 2
The battery board is permanently attached to the battery. Check to make sure it has adequate clearance to come out together with the battery, without snagging on other components.
  • The battery board is permanently attached to the battery. Check to make sure it has adequate clearance to come out together with the battery, without snagging on other components.

  • Insert the flat edge of a spudger under the battery board on the side nearest the logic board.

  • Lift the battery board to an angle of about 45 degrees. If necessary, lift the battery power connector out of the way to give the battery board extra clearance.

Het batterijbord is permanent bevestigd aan de batterij. Zorg dat je zeker weet dat er niets in de weg zit, zodat je beide onderdelen kan verwijderen zonder deze te beschadigen door andere onderdelen.

Steek het platte einde van een spudger onder het batterijbord, aan de kant die zich het dichtst bij het logic board bevindt.

Til het batterijbord omhoog totdat deze een hoek van ongeveer 45 graden beschrijft. Indien nodig, kun je de stroomaansluiting van de batterij uit de weg tillen om extra ruimte te creëren voor het batterijbord om eruit te worden gehaald.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.