Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 1 vertalen

Stap 1
Use a T5 Torx driver to remove the two 3.1 mm screws securing the battery board.
Remove the battery
  • Use a T5 Torx driver to remove the two 3.1 mm screws securing the battery board.

  • These screws lie under the battery board data cable. You may need to gently maneuver the cable from side to side to access each screw.

  • Either screw may have a water damage indicator sticker on the top. If so, remove it with a pair of tweezers and set it aside before removing the screw.

Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twee 3.1 mm schroeven, die het batterijbord bevestigen, te verwijderen.

Deze schroeven zitten onder de datakabel van het batterijbord. Het kan zijn dat je de kabel van de ene naar de andere kant moet verplaatsen om bij alle schroeven te kunnen.

Beide schroeven kunnen een waterschade-indicatorsticker bevatten. In dat geval kun je deze met een pincet verwijderen en wegleggen voordat je de schroeven verwijdert.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.