Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 8
After 2-3 minutes have passed, slide a plastic card under the edge of the battery cell where you applied the adhesive remover. It may help to gently twist the card to open up a slight gap between the battery cell and the MacBook Pro's case. It may help to gently twist the card to open up a slight gap between the battery cell and the MacBook Pro's case.
  • After 2-3 minutes have passed, slide a plastic card under the edge of the battery cell where you applied the adhesive remover.

  • It may help to gently twist the card to open up a slight gap between the battery cell and the MacBook Pro's case.

Als je 2-3 minuten hebt gewacht, schuif je een plastic kaart onder de kant van de batterij waar je de lijmverwijderaar hebt toegediend.

Het kan helpen om de kaart lichtjes te kantelen zodat er een kleine opening ontstaat tussen de batterijcel en de behuizing van je MacBook Pro.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.