Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 3
Do not try to remove the LCD yet. The circuitry along its lower edge is wedged in a gap along the lower edge of the display recess in the aluminum display assembly.
  • Do not try to remove the LCD yet. The circuitry along its lower edge is wedged in a gap along the lower edge of the display recess in the aluminum display assembly.

  • Hold the display vertically and tip it enough to grab the top edge of the LCD and rotate it slightly out of the display assembly, being careful not to break the circuitry off its lower edge.

不要尝试拆下LCD。 沿着其下边缘的电路楔入铝显示组件中的显示凹槽的下边缘的间隙中。

垂直握住显示屏,并将其提到足以抓住LCD的顶部边缘,并将其略微移出显示组件,注意不要将电路从其下边缘断开。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.