Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 12
Repeat the last few steps to separate the far left battery cell. Begin by elevating the left side of the MacBook Pro to direct the flow of adhesive remover away from the speaker.
Elevate the left edge
  • Repeat the last few steps to separate the far left battery cell.

  • Begin by elevating the left side of the MacBook Pro to direct the flow of adhesive remover away from the speaker.

Herhaal de laatste aantal stappen om de meest linkse batterijcel los te halen.

Begin met het optillen van de linkerkant van de MacBook Pro om de stroom van de lijmverwijderaar weg te laten lopen van de speaker.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.