Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 11 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 8
Insert another opening pick into the left edge of the phone at an angle where a gap has already formed to prevent damage to the OLED panel. Slide the pick around the top edge of the phone to cut the adhesive. If the screen feels hard to slice, heat the top edge for one minute and try again.
  • Insert another opening pick into the left edge of the phone at an angle where a gap has already formed to prevent damage to the OLED panel.

  • Slide the pick around the top edge of the phone to cut the adhesive.

  • If the screen feels hard to slice, heat the top edge for one minute and try again.

Introduzca otra púa en el borde izquierdo del teléfono en un ángulo en el que ya se ha formado un hueco para evitar que se dañe el panel OLED.

Desliza la púa alrededor del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.

Si resulta difícil de cortar, calienta el borde superior durante un minuto y vuelve a intentarlo.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.