Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Engels
Nederlands

Stap 14 vertalen

Stap 14
The Xbox Series X earns a 7 out of 10 on our repairability scale (10 is easiest to repair):
Final Thoughts
  • The Xbox Series X earns a 7 out of 10 on our repairability scale (10 is easiest to repair):

  • Very few tools are needed to completely disassemble the console.

  • All screws are standard T8 Torx fasteners.

  • Once inside, the modular design allows for easy fan, optical drive, PSU, and wireless board replacements.

  • The SSD is a modular, off-the-shelf part, but requires quite a bit of disassembly to access.

  • Some critical component repairs are complicated by software locks.

De Xbox Series X verdient 7 van de 10 punten op onze repareerbaarheidsschaal (10 is het gemakkelijkst te repareren):

Slechts een klein aantal tools is benodigd om deze console volledig te demonteren.

Alle schroeven zijn standaard T8 Torx-schroeven.

Eenmaal binnen biedt het modulaire design ruimte aan het relatief gemakkelijk vervangen van de ventilator, de optische schijf, de PSU- en het draadloze bord.

De SSD is een modulair, off-the-shelf-onderdeel, maar vereist heel wat demontage om te worden bereikt.

De reparatie van sommige essentiële onderdelen wordt gecompliceerd door softwareblokkades.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.