Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Engels
Nederlands
Stap 13
This may be Microsoft's ultimate gaming machine, but by volume it almost feels like an air conditioner with a graphics card. Cool stuff.
  • This may be Microsoft's ultimate gaming machine, but by volume it almost feels like an air conditioner with a graphics card. Cool stuff.

  • A relatively modular and repair-friendly design is partly overshadowed by some software barriers. Our tests indicate that both optical drive and SSD repairs will be problematic at best—which could be an issue if you want this thing to play games, or boot up.

  • We're delighted to have two Master Chiefs living inside our Halo machine, but how will this tower of terror fare in the repair arena? Scroll down to read the verdict.

Dit kan zomaar eens Microsoft's ultieme game-machine zijn, maar afgaand op het volume voelt deze machine als een airconditioner met een grafische kaart. Cool ding, dat is zeker.

Een relatief modulair en reparatievriendelijk design wordt gedeeltelijk overschaduwd door een aantal software-barrières. Onze tests geven aan dat reparaties aan zowel de optische schijf alsook de SSD op hun best problematisch zullen zijn—wat een probleem zou kunnen zijn als je spelletjes wilt spelen op dit apparaat, of 'm aan wilt zetten.

We zijn zeer verheugd over het feit dat er maarliefst twee Master Chiefs in deze Halo-machine wonen, maar wat betekent dat voor de face-off in de reparatie-arena? Ga verder voor het laatste oordeel..

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.